Годишни отчети

ГФО, ГОД, публикуване

Ако сте ДЗЗД или Фондация - може да публикувате годишните си отчети тук.

Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020


Баланс


Декларация по чл. 38