Годишни отчети

ГФО, ГОД, публикуване

Ако сте ДЗЗД или Фондация - може да публикувате годишните си отчети тук.

Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2021


Баланс


Декларация по чл. 38


Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020


Баланс


Декларация по чл. 38