Годишни отчети

ГФО, ГОД, публикуване

Ако сте ДЗЗД или Фондация - може да публикувате годишните си отчети тук.

Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020


ОПР и Баланс 2023

 Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020

ОПР и Баланс 2022


 

Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020


Баланс 2021


Декларация по чл. 38


Годишен отчет за дейността на

ДЗЗД Басейн Правец 2020


Баланс 2020


Декларация по чл. 38