СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ v11

Искате ли Вашата счетоводна отчетност да бъде калкулирана спрямо Вашия документооборот и спрямо Вашите лични нужди, вместо да плащате неоправдано висок стандартен абонамент?

Омръзна ли Ви всеки месец да носите документите си в счетоводното предприятие, за да Ви кажат-колко ДДС трябва да платите?

Омръзна ли Ви да си записвате час при Вашия счетоводител и да чакате с дни и часове, за да Ви приеме?

Има ли по-бърз и по-лесен начин?-да има. Вашето счетоводство може да бъде online.

Възможно ли е да използваме технологийте, за да улесним и оптимизираме счетоводно-финансовите процеси?

Може ли да спестим време и пари, като използваме най-новите технологии?-да може. Направете online консултация.

Спри за миг и помисли!

Ако искате да направите така, че технологиите и счетоводството да работят за Вас-време е за нов счетоводител! 

Да.

Видове счетоводни услуги

 от Клиърли Профешънъл ЕООД

  • месечно счетоводно обслужване;

  • годишно счетоводно обслужване;

  • годишно обслужване на не активни фирми;

  • годишно обслужване на фирми не регистрирани по ДДС-еднократна услуга;

  • изготвяне на лични декларации-еднократна услуга;

  • оптимизиране на счетоводни процеси-еднократна услуга (счетоводни къщи);

  • организиране на счетоводна отчетност-еднократна услуга;

  • изготвяне на документи за промени в търговския регистър;