Как да проверим фискалните си устройства в сайта на НАП

изисква се електронен подпис

Лог-ваме се в сайта на НАП с електронният си подпис. От секция Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка избираме последната опция Справка за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на ЗЛ. Избираме бутон Вход.

  


На следващият екран избираме Данни за регистрирани фискални устройства за ЕИК. Можем да изберем филтър Статус на регистрацията на ФУ = РЕГИСТРИРАН, за да видим само активните устройства. Натискаме бутон Потвърди.Виждаме списък с активните ни устройства. При натискане на бутон със съответният номер ФУ - получаваме ексел-ски файл, с всички Z-отчети подадени към НАП от съответното устройство.Доста полезно, да?