ERP внедряване Q3-2020

20 000,00 лв.
In stock
SKU
ERP-Q3-2020

Интеграция на системи:

   Интегриране на ПОС решения с аналитичната услуга на A4E


Всеки клиент, продажба или платена сметка носят със себе си важна информация. Данните за продажбите на всеки търговски обект могат да подскажат скрити тенденции, да бъдат използвани за прогнозиране на бъдещи продажби, както и да покажат ясно кои продукти имат потенциал да генерират по-големи печалби или пък да помогнат в адекватната оценка на персонала.

A4Everyone може да трансформира количеството информация, която генерирате всеки ден в точни и полезни данни, които да донесат полза при взимането на решения в управлението на Вашия успешен бизнес.

Утрешните продажби. Днес!

Аналитичните приложения на A4Everyone генерират прогноза с:

  • Продажбите за бъдещ период от време - 10 дни, седмици или месеци
  • Тенденции – позитивни, неутрални или негативни за отделните продукти, както и за целия бизнес
  • Анализ на различните продуктови сегменти
  • Подробна таблица и графика за всеки продукт


Увеличете печалбата си!

  • Максимум продажби и винаги доволни клиенти


Намалете пропуснатите ползи, разполагайки винаги с нужното количество продукти, за да задоволите търсенето на Вашите клиенти!

  • Минимум загуби


Ако имате точна информация за утрешните продажби, няма да се налага да изхвърляте
продукти заради изтекъл срок на годност

  • Повече свободни пари


Точната прогноза за бъдещите продажби ще оптимизира разходите за зареждане. Така няма да затваряте оборотен капитал в свръхзапаси.

  • Готовност за неочаквани събития


Потребителското търсене за различните стоки се променя заедно с времето навън или при национални празници. A4Everyone отчита влиянието на тези фактори с висока точност.

  • Оптимизация на използваното складово пространство


Съхранявате само толкова, колкото ви трябва. Така извличате максимума от пространството във Вашия обект.

Write Your Own Review
You're reviewing:ERP внедряване Q3-2020

No Related Posts

Copyright © 2013-2020 Клиърли профешънъл еоод. All rights reserved.