Приложение №1 към Заповед за структурата на XML файла

Формат на XML файл за подаване на уведомление от лица, извършващи техническо обслужване и ремонт, преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на фискално устройство (ФУ)/интегрирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), включително електронна система с фискална памет (ЕСФП), както и на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, съгласно приложение №26 и приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г.

1. XML схема на уведомление за извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, по реда на чл. 49б, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.

1.1. ОСНОВEН (ROOT) ЕЛЕМЕНТ DEC44A1

В dec44a1. е представен основният (root) елемент в схемата, който се състои от следните елементи: name, bulstat, telcode, telnum, authorizeid, autorizecode, fname, sname, tname, id, code и tradeaddress.


Таблица 1: Основен (root) елемент dec44a1

Добро подзаглавие

Чудесен начин да привлечете вниманието на читателя е да разкажете история. Всичко, което смятате да опишете, би могло да се превърне в страхотна история.

Във всяка страхотна история има по една личност Обмислете да споделите страхотна история, която разказва за някоя личност. Писането на индивидуална история за потенциалните клиенти ще Ви помогне, като Ви набави нови връзки и контакти. Това се проявява в дребните детайли като избор на думи или фрази. Пишете от Ваша гледна точка, а не от нечий чужд опит.

Великите истории са за всеки, макар да са писани само за един човек. Ако се опитате да пишете до широка аудитория, историята Ви ще звучи фалшиво и ще се окаже безинтересна. Никой няма да се интересува от нея. Напишете я сякаш до един човек. Ако тя е истинска за един, ще е истинска и за всички останали.